Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Brugsanvisning – UDDYBET I FORHOLD TIL TIDLIGERE

"Brugsanvisninger" Posted on Sat, February 28, 2009 16:29

Forresten: Husk at tillade pop op vinduer fra dette websted; i hvert fald når I skal skrive noget.
OG passord skal være på mindst 6 karakterer.

Du er logget på og kan skrive, når dit navn står øverst til venstre.
Hvis
du ved logon får et spørgsmål om, du har glemt dit passord, er det normalt fordi curseren har stået lidt for langt til højre.
Opret indlæg foroven til højre klikker du på, hvis du vil skrive.
Har du kommenaterer til noget en anden har skrevet, kan du klikke på det Kommentér, der står nedunder pågældende indlæg.
I begge tilfælde kommer en “skriveboks” frem, hvor der står Nyt indlæg ovenover, og hvor der er en lille værktøjslinie på grå baggrund foroven.
Ovenover værktøjsliniem skal du skrive et emne og vælge en kategori ved at klikke på pilen til højre.
Når du er færdig, kan du klikke på Preview, hvis du vil se, hvordan det vil tage sig ud; er du tilfreds så klik på Gem.
Så kan der gå lidt tid, men vent indtil der har vist sig en popop-boks, hvor der står noget om, at nyt indlæg er tilføjet.

HVIS popopboksen ikke kommer, så tjek om der er sat en lille mddelelse ind foroven om, at indholdet ikke er accepteret (det sker vist som oftest, hvis man klipper/kopierer fra en anden kilde, fordi der så kommer skjulte koder f.eks. fra word eller med; lidt omredigering kan ofte løse det, men ellers må man gå en omvej via en ren tekstkilde, som f.eks. notesblokken).

HUSK altså at tillade popopbokse fra dette websted.
Vh
HenrikRing IV erfaringer

Ring IV støjen Posted on Sat, February 28, 2009 15:35

Ester og Jan Coln, Pæremosevej 17:

Først en tak til udviklingen, der har bragt os en skandinavisk støjberegningsmodel og – foreløbigt – støjkort for hovedstadsområdet, herunder for vores egen kommune. Det giver mulighed for udarbejdelse og høring af støjhandlingsplan på et rimeligt objektivt grundlag.

Dernæst en tak til Egebjerglund-Syds bestyrelse og særligt til Henrik for at skabe dette forum for at udveksle erfaringer med støjen fra Ring IV.

Nå til sagen: Vi har boet her siden 1969 og levet med en trafikstøj fra Ring IV, der er vokset år for år. Støjen er nok vokset mest på grund af den øgede og tungere trafik, men også på grund af den grove belægning. Vi har forsøgt at afværge noget af støjen ved at plante træer nede på marken, hvilket dog ikke har hjulpet meget, og ved at skifte til lydvinduer ud mod Ring IV, hvilket har hjulpet noget inden døre. Men i mange år har vi ikke haft glæde af terrasse og have, der jo vender mod Ring IV. Vi håber inderligt, at der nu bliver gjort noget ved støjen. Den er endnu sværere at leve med nu hvor vi er de enste langs Ring IV uden støjskærme eller -volde.

Da støjhandlingsplanen dukkede op på kommunens hjemmeside blev vi selvsagt meget interesserede. Vi har snakket et par gange med kommunens støjmand og også kigget lidt på vejdirektoratets og miljøstyrelsens hjemmesider. Et resume af vores indtryk:

1) Støjkortene hos kommunen er de samme som støjkortene på mst.dk, men hos mst.dk er det lettere at udskrive bestemte udsnit og der er tydeligere signatur (når kommunens kort siger f.eks. 60 dB, mener de 60-65 dB osv). Ingen steder vises selve den anbefalede grænse på 58 dB (altså L(den) 1,5 m), men den ligger altså næsten midt i 55-60 dB området.

2) Støjkortene er baseret på trafiktællinger og støjmålinger, der er 2-3 år gamle. Når kortene bliver revideret i 2012, vil de blive baseret på flere og mere aktuelle tællinger og målinger. Man bruger ikke prognoser, selvom støjhandlingsplanerne jo ellers rækker frem i tiden.

3) Når man tæller “berørte boliger” og “berørte beboere”, hvad kommunen vist allerede har gjort, så er der “berøring” hvis det skønnede 58 dB eller mere område omfatter (en del af) have og/eller husfacade.

4) Kommunens pjece refererer fra vejdirektoratets støjplan, at man p.t. undersøger mulighederne for støjsvag belægning og navnlig støjskærme langs Ring IV på “vores” strækning fra Klausdalsbrovej/Nordbuen til grænsen til Herlev kommune. Vi har på mail spurgt vejdirektoratet om undersøgelsen forventes afsluttet inden borgermødet eller inden udløbet af høringsfristen, men har endnu ikke fået svar.