Hej,
Det vil snart blive muligt at søge om at få de store skilte om nabohjælp leveret gratis, hvis der er “mange” i området, der har meldt sig til ordningen. De nærmere betingelser herfor ventes at foreligge i løbet af en måneds tid.
Det er en almindelig erfaring, at sådanne skilte rundt omkring har en præventiv effekt, hvilket nok kan forekomme tiltrængt her i kvarteret.
Derfor skal herfra nok engang lyde en kraftig opfordring til at melde sig til ordningen; også selv om man i praksis benytter sig af andre “ordninger”.
Det gøres her.
Grundejerforeningerne Egebjerglund Syd og Aagesdal påtænker – hvis ikke generalforsamlingerne modsætter sig det – at samarbejde om at opsætte et mindre antal skilte; men antallet kan måske forøges, hvis det bliver billigere.

Vh
Henrik