Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Diverse Posted on Fri, May 28, 2021 10:04

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8

Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen.
I stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i juni.

Foreningen byder på en øl eller vand, men vi kan desværre stadig ikke gennemføre vores ellers traditionelle fælles spisning. Vi håber det bliver muligt igen til næste år.

Husk at der er krav om coronapas eller nylig test, samt mundbind mens man bevæger sig rundt
(ok at tage det af, mens man sidder ned).

Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellempladserne.
I er også velkommen til at fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 (vedlagt).

4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs.400 kr.      Kontingentopkrævning udsendes efter generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår en udskiftning af kost og saltspreder på snetraktoren indenfor en budgetramme på 35.000 kr.

Der foreligger endnu ikke konkrete tilbud, men da der normalt skal reageres hurtigt, ønsker vi mandat fra generalforsamlingen til at handle.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden eller et andet medlem af bestyrelsen ihænde senest d. 3. juni 2021.

6. Valg af formand – Jørn Ishøi er villig til genvalg.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Birger Lund er villig til genvalg
(bestyrelsen består i øvrigtaf følgende, som ikke er på valg i år: Niels Damgaard, Lisbeth Jensen og Gert Friis).

Valg af 2 suppleanter

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.

Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andetkan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk.

Se evt. også vores blog.

Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn Ishøi: 20 95 27 37

Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det.

Med venlig hilsen – og på gensyn

BestyrelsenIndbrudstyve på Rekognoscering

Uncategorised Posted on Sun, April 18, 2021 12:12

Ny metode til at finde ud af om folk er på ferie !!Så er der ryddet op!

Sneordningen Posted on Wed, February 17, 2021 13:52

Så må tøvejret klare resten.

SnemandenEkstra oprydning runde!

Sneordningen Posted on Wed, February 17, 2021 10:16

Der vil efter aftale blive kørt en oprydningsrunde!
Den starter kl. 11:00 så har beboerne der får denne besked, mulighed for at fjerne deres bil på fortovet.
Ballerup kommune har også været der og smidt meget sne tilbage på fortovet. DMI varsler også med frost og så har vi problemerne med is dannelse, hvis der ligger sne.

SnemandenSå er der ryddet sne.

Uncategorised Posted on Tue, February 16, 2021 03:07

Klokken er lidt over 3 om natten og 2 tur er nu færdig!

Godnat alle sammen!

SnemandenFørste tur færdig.

Sneordningen Posted on Mon, February 15, 2021 21:03

Jeg kører en tur lidt senere for at holde mængden af sne nede.

SnemandenDer bliver ryddet sne.

Sneordningen Posted on Mon, February 15, 2021 18:25

Jeg starter en tur ved 19 tiden.

SnemandenSå er der ryddet sne

Sneordningen Posted on Wed, February 10, 2021 11:32

Stadig mange biler og skraldespande på fortov.

SnemandenNext »