Hej,
Det er nu gjort mere enkelt at få små mærkater om nabohjælp til postkasse, gadedør, etc.
Oprettelsen på www.nabohjælp.dk er også forenklet og kan klares senere, evt. undlades.
Se vedlagte.
Vh
Henrik