Hej,

Jeg er blevet kontaktet af Svend Jensen, revisor i grundejerforeningen, der erklærer sig helt enig i det af mig nedenfor fremførte.
“Der bør være et konkret forslag, der skal tages stilling til!”

Vh
Henrik