Nedenstående henvendelse til Vejdirektoratet er kommet til vores kendskab.
Svar skulle komme i næste uge.
Vh
Henrik

“I Ballerup kommunes udkast til støjhandlingsplan, der nu er i høring, står bl.a. på pjecens side 6 at staten vil beskrive og vurdere mulighederne for støjdæmpende tiltag (primært støjskærme) langs bl.a. den del af Ring IV fra Klausdalsbrovej/Nordbuen og grænsen til Herlev, der grænser op til boligområder og hvor støjen ligger over L(den) 68 dB. Der står herefter at muligheden undersøges p.t.

Jeg går ud fra at de 68 dB skulle være 58 dB og at det er vejdirektoratet og ikke kommunen, der undersøger mulighederne.

Jeg er meget interesseret i at få at vide hvornår undersøgelserne forventes afsluttet, særligt om et resultat kan forventes at foreligge inden kommunens borgermøde den 19. marts eller inden høringsfristens udløb den 21. april. Videre ville jeg gerne vide om høringssvar til kommunen vedrørende Ring IV sendes videre til jer og hvorledes kommunen iøvrigt inddrages i vurderingen af mulighederne.”
sign: Jan Coln