Da vores genbo for ca 13 år siden overvejede at købe sit hus, spurgte han os, om vi var generet af støjen fra ringvejen. Vi svarede ham, at vi bemærkede støjen ved en vis vindretning. Siden dette er der kommet ny belægning på ringvejen, og siden har vi været rigtig generet og kede af støjen. Nu hører vi den hele tiden og især om sommeren, når det er havetid er det meget ubehageligt. Jeg er sikker på, at det har forringet vore huses værdi betydeligt. Da vi ved, det kan lade sig gøre at fjerne støjen, må det være rimeligt at tilgodese også os i Egebjerg med aktiv støjdæmpning.

Venlig hilsen Susanne Svenningsen