Hej,
På vanlig vis har kommunen i dagens nummer af BallerupBladet (side 15, nederst) annonceret afholdelsen af borgermødet på torsdag.
Formuleringen forekommer imidlertid undertegnede ret usædvanlig, jf. dette udpluk med mine fremhævelser:
” Kommunen vil … afholde en høring om udkastet et åbent borgermøde på Rådhuset.”.

I næste afsnit omtales så den almindelige skriftlige høring, som Jan Coln og Jan Henriksen har afgivet høringsvar til, jf. deres tidligere indlæg her på bloggen.

Men ovennævnte formulering med “på” indikerer for mig at se, at indlæg på borgermødet på torsdag vil blive betragtet som et høringsbidrag, formentlig som supplement til de skriftligt afgivne høringsbidrag.
Og her gælder: jo flere des bedre.

Mvh
Henrik