Hermed betragtninger om ringvejen fra beboerne på Pæremosevej 25 A.

Vi har boet her siden 1965 og har fulgt udviklingen af ringvejen. Vores have vender ud til åbne marker, og vi er derfor i 1. række, hvad angår støjen fra vejen.

Støjen fra ringvejen blev meget generende efter der blev lagt ‘spareasfalt’ på for mange år siden. At der er lavet lyskryds ved Hækmosen og krydset Nordbuen/Klausdalsbrovej, gør blot generne større, med stop og igangsætning af bilerne. Biltrafikken er naturligt også blevet intensiveret de sidste mange år. Især de mange virksomheder i Lautrupområdet har trukket mange bilister til, både morgen og aften.

I forbindelse med vurdering af huset i efteråret 2008 fik vi fra flere ejendomsmæglere den besked, at støjen fra ringvejen nedsatte vurderingen med ca. 300.000.

Vi håber naturligvis generne kan afhjælpes med støjværn eller ny asfalt, så vi igen kan nyde haven mod syd og ringvejen.

Med venlig hilsen

John og Inge Kjær Nielsen, Pæremosevej 25 A