Hej,
Jeg deler Jan Colns og Finn Madsens opfattelser af borgermødet igår, men har en lille tilføjelse.

Helle Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget, dvs politisk ansvarlig for handlingsplanen, opfordrede efter mine notater i sine afsluttende bemærkninger mødedeltagerne med ordene “Send os nogle gode høringssvar”.
Vendingen kan godt undre, da et afsluttende dagsordenpunkt på mødet var “Høring” om handlingsplanen.

Men det er min vurdering, at skriftlige høringssvar fra flest muligt af de støjplagede beboere vil fremme sagen. Det kan gøres pr. email; se her.
På mødet viste kommunen på et kort, hvor Jan Henriksen bor, da han tog ordet: de har dyrket hans høringssvar!

Vh
Henrik