Hej igen,
En del af bidragyderne her på bloggen har sendt et individuelt høringssvar til kommunen, hvilket som tidligere nævnt er en ret god ide, hvis man gerne vil have gjort noget ved støjproblemerne.
Andre har valgt kun at ytre sig på bloggen (eller ikke at udtale sig indtil nu).

Grundejerforeningen Egebjerglund Syds bestyrelse påtænker at supplere de afgivne høringssvar med et høringsindlæg fra foreningen som sådan og dermed også dækkende for de, der bor i det berørte område, men som ikke har ytret sig her.
Det kunne i den sammenhæng give kommunen et indtryk af engagementet i området at vi inkluderer et link til denne blog i svaret til kommunen.

Det præciseres over for kommunen, at adgangen til at skrive i bloggen er styret af bestyrelsen og kun er givet til de af vore medlemmer, der har bedt om det.
Vi kan således garantere, at de skrivende hører til vore støjplagede medlemmer.

Vi hører derfor gerne, om nogen af bidragyderne måtte have indvendinger dertil!
Det bemærkes, at alle og enhver som bekendt allerede kan læse i bloggen, hvilket har været bekendtgjort i Egebjergbladet (som bl.a. omdeles til borgmesteren).

Sidste frist for afgivelse af høringssvar til kommunen er den 21. april 2009.

Eventuelle indvendinger til inkludering af linket til denne blog i grundejerforeningens høringssvar bedes sendt til post@egebjerglund-syd.dk snarest belejligt og senest den 16. april 2009 (for at give formanden nogle dage at formulere sig i…).

Høringssvar sendes til mtadm@balk.dk
Fortsat god påske!
Vh
Henrik