Hej,
Vi har fra Jan Coln modtaget en status på hans opfølgning over for Vejdirektoratet med hensyn til støjdæmpning af Ring IV, hvilket d.d. har affødt nedenstående henvendelse fra grundejerforeningen til kommunen.
Venlig hilsen
Henrik Jensen

Ballerup Kommune
Teknik- og Miljøudvalget
Rådhuset
2750 Ballerup
8. april 2010

Vedr. Ballerups støjhandlingsplan

Som det vil være jer bekendt, er vi i grundejerforeningen Egebjerglund-Syd meget optaget af støjen fra Ring IV. Vi har derfor hæftet os ved, at der i Ballerup kommunes pjece side 6 og støjplan side 18 står at muligheden for støjforanstaltninger på “vores” strækning af Ring IV for tiden undersøges.
Men i Vejdirektoratets støjplan side 66 står ikke noget om en undersøgelse, men blot at der kan etableres støjforanstaltninger.
Et medlem har henvendt sig til Vejdirektoratet og har fået at vide, at der ikke er planlagt nogen undersøgelse. Da vi ikke har nogen grund til at antage, at kommunen er løbet med en halv vind i sin støjplan, skal vi derfor anmode om, at kommunen følger sagen op for at sikre, at Vejdirektoratet gennemfører den lovede undersøgelse snarest.
Vi vedlægger et støjkort, som vi har modtaget fra direktoratet. Støjkortet viser med al ønskelig tydelighed, at en del beboere i grundejerforeningen er stærkt støjbelastede.

Med venlig hilsen
Thomas Seeberg
Fmd. for Grf.SYD
Pæremosvej 9
2750 Ballerup
thomas@seebergbilledkunst.dk
4465 1391