Grundejerforeningen har modtaget det ovenstående svar fra kommunen; det i emailen nævnte borgmesterbrev vedlægges ligeledes.

Vi har efterfølgende modtaget nedenstående oplysninger m.v. fra Jan Coln, som har sagt ja til at deltage i et snarligt møde med kommunen om sagen.
Vh
Henrik

Fra Jan Coln modtog vi følgende:

Thomas.

Hvis I ønsker at gøre mere ved sagen, er der da nogle mulige punkter, man kunne tage op:

1) I forhold til vejdirektoratet kunne man spørge hvad der fik dem til at trække løftet om en nærmere undersøgelse af “vores” Ring IV støj fra deres udkast til plan tilbage i deres endelige plan. Det var vel næppe fordi hverken beboere eller kommune ytrede sig – tværtimod. Det var vel heller ikke fordi støjberegningerne blev ændret; de er nemlig uændrede, og vores Ring IV boliger er altså ikke pludselig dumpet ned under de 68 dB.
Men det nytter næppe meget. Måske kunne en fredelig telefonsamtale tilfredsstille vores nysgerrighed, men det er nok det højeste man kunne opnå.

2) I forhold til kommunen kunne man spørge til deres oplysning om at det blev undersøgt, men fundet for dyrt at støjskærme vores boliger, jfr. Jette Westh’s høringssvar:
“…I idekataloget til støjhandlingsplanen er vist støjbelastningstal (SBT) for 11 områder langs de kommunale veje og vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere. Der er også vist SBT for 2 områder langs Ring IV syd for Frederikssundsvej, selvom den er en statsvej. Kan vi ikke få oplyst SBT for vores område langs Ring IV, altså Egebjergområdet? Og kunne vi ikke for alle 3 områder langs Ring IV få vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere? Vi ved godt at vejdirektoratet allerede i år vil gå i gang med at undersøge støjen i vores område, men vi ved jo ikke hvor længe det varer og hvad resultatet bliver. Ud fra antallet af berørte boliger kunne vores område godt se ud til at kunne komme med på kommunens prioriteringsliste, hvis vejdirektoratet ikke gør noget eller gør nok. Selvom vi bor ved en statsvej er vi jo også borgere i kommunen.
På borgermødet lød det som om kommunen ikke blot passivt ville følge op på hvad vejdirektoratet ville gøre langs statsvejene, men måske også aktivt ville bidrage til eller supplere de statslige foranstaltninger. Var det også en mulighed for Egebjergområdet?…”
Der er jo 3 punkter i det.
For det første ville det tilfredsstille vores nysgerrighed at få oplyst SBT-tallene for vores område, gerne opstillet så der kan sammenlignes umiddelbart med de andre udvalgte områder på prioriteringslisten.
For det andet har kommunen jo selv taget hul på spørgsmålet om deres (med)ansvar for boliger ved statsveje ved at lave SBT-beregninger for de 2 Ring IV områder syd for Frederikssundsvej, og derfor bør beregningerne laves – og offentliggøres – for alle boligområder ved statsveje i kommunen.
For det tredie har kommunen kviet sig ved at tage det logiske næste skridt, nemlig at undersøge mulighederne for at staten og kommunen i fællesskab finansierer foranstaltninger, der hvor et statsvejsområde ville blive prioriteret på kommunens prioriteringsliste – hvis det altså havde været et kommunevejsområde.
Det er jo en generel problematik for alle kommuner med statsveje. Hvis de overhovedet laver støjforanstaltninger for egne vejområder, der er mindre belastede end et eller flere statsvejområder, så kunne beboerne i de sidste områder jo med en vis ret føle sig forfordelt. Og problematikken er ondartet: Det værste en myndighed ved er at komme til at betale for noget som en anden myndighed egentlig skulle betale for. Så ting går let i hårdknude. Måske ville det også her være en mulighed at starte med et fredeligt møde med de pågældende embedsmænd i kommunen.
God fornøjelse med overvejelserne.
Jan