Borgmesteren har tidligere sagt til Ballerup Bladet, at man kan lære meget af Kina.

Han har lært meget, opfører sig som diktator, indkalder til borgermøde hvor han mindst 3 gange oplyser, at der ikke kan ændres på den planlagte privatisering af vejene.

På mødet oplyste han flere gange, det må vi (kommunen) sætte i stand inden afleveringen af vejene.

Hvad vil disse istandsættelser inden? overdragelsen koste kommunen? Tinglysning vil blive betalt af kommunen og skal der ikke også nye matrikelkort?

Hvis og jeg tvivler, kommunen lever op til opretning af dårlige kommuneveje inden overdragelse, samt udgifter til overdragelsen, så må det vare mange år før det kan ses på de kommunale udgifter. Og overdragelsen skal ske indenfor det kommende år. Grundejerforeninger eller vejlaug skal administrere vejene, men hvem eller hvordan, den umulige opskrift gav borgmesteren ikke. Han bor på en privatvej, og det fungerer, den blev oprettet da husene blev bygget. Altså en helt anden sag.

Rejser til Kina på borgernes regning er ok, når det står i budgettet iflg. fru Thideman, vi fik bare ikke adresse og tidspunkt for det åbne møde i Shanghai.

Jeg har ikke vejudgifter stående på mit budget, så det må være i orden at jeg ikke betaler!

Trafikstøjen fra Ring 4 var ikke voldsomt generende på vores adresse, men vi kan mærke en tydelig nedgang i trafikstøjen. Selv når man kører på ring 4 i bil er der stor forskel på den nye strækning og starten af motorvejen mod syd.

Kommunens mange rejseaktiviteter må vel være noget der bliver opgivet til SKAT?

Ovenstående må gerne gengives helt eller delvist af Grundejerforningen.

Jeg er godt gal på vores arrogante borgmester.

Med venlig hilsen

Kjeld Guldbrandsen

Torsagervej 9