Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Ligestilling af private og offentlige veje

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Mon, December 31, 2012 14:45

Hej,
Da man droppede privatiseringsprojektet annoncerede man et arbejde med at finde en model, der på en anden måde kunne give bedre ligestilling mellem beboere på private hhv offentlige veje.

Det kunne være dette arbejde, der har resulteret i vedlagte forslag om, at kommunen overtager belysningen på de private fællesveje også, jf vedlagte.
OG det vil måske kunne medvirke til, at arbejdet med implementering af belysningsplanen genoptages i hele kommunen.

Der fremgår i øvrigt andetsteds, at der er sparet 3 mio kr på anlægsbudgettet ved at privatiseringen af vejene blev droppet.

Godt nytår
Vh
HenrikSå er privatiseringen vist endeligt opgivet

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Tue, April 17, 2012 16:07

Hej,
Det fremgår som formentlig bekendt af en kort men fremtrædende notits på BallerupBladets forside idag, at kommunen har gennemført en revurdering, og at resultatet er, at en privatisering af vejene ikke indebærer nogen stor besparelse.
Man undersøger i stedet en ny vejmodel, der kan give større lighed mellem private og offentlige veje.
Arbejdet ventes afsluttet “efter sommerferien”.

Det ligner det, Lyngby efter sigende er nået frem til, og som vel var i sigte efter politikermødet i Fælleshuset og Venstres udmelding.
/HenrikValgkampen er for alvor startet

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Tue, February 21, 2012 18:52

Hej,
To indlæg i BallerupBladet d.d. om venstres udtræden af forliget om vejskatten handler om S og SF’s holdning til den nye situation.
Personligt savner jeg deres kommentarer til, at når kommunen sparer mere end 25% ved en udlicitering, så reduceres den beregnede besparelse ved en privatisering vel tilsvarende.
Men der er vel noget, jeg ikke har forstået…..
Vh
HenrikVenstre dropper forliget om vejskatten

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Wed, February 15, 2012 09:16

Hej,
I BallerupBladet igår den 14.2.12 var som formentlig bekendt en artikel om, at venstre nu har trukket sig ud af kommunalbestyrelsens forlig om at privatisere et meget stort antal veje. De har flere fornuftige argumenter for denne beslutning, og de går nu ind for at kommunen også skal overtage de eksisterende private veje.

De konservative er overraskede over venstres kovendinding og er gået i tænkeboks, da de aldrig har været specielt store tilhængere af “vejskatten”.

For deltagerne i politikermødet i fælleshuset i januar er det måske ikke den helt store overraskelse, og det er vel nu et spørgsmål, om de øvrige partier vil gå til næste valg med vejskat som et valgtema??
vh
HenrikFællesudvalgets møde med kommunens sagbehandler

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Fri, April 15, 2011 09:02

Hej,
Efter undertegnedes opfattelse bragte mødet den 7. april mellem kommunens sagbehandler og Fællesudvalget af grundejerforeninger i Ballerup intet særligt nyt i forhold den i januar i år kendte situation.
Det er dog åbenbart nu klart, at vi i Ballerup får udgifterne til gadebelysningen med i købet, selv om der ikke længere er et forbud mod at kommunerne betaler belysningen på private fællesveje!

Fællesudvalget har efterfølgende påny skriftligt protesteret over for kommunalbestyrelsen, men formatet egner sig ikke helt godt til dette medie.
vh
HenrikHøring om vejskatten

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Sat, January 15, 2011 13:13

Hej,
Ovenstående bilag er fundet på kommunens hjemmeside dateret den 13.1.2011 og med overskriften Offentliggørelse af påtænkt beslutning om nedlæggelse af offentlige veje i Ballerup Kommune som fremover skal være private fællesveje.
Sprogbrugen synes mere og mere afstemt med Forvaltningsloven (og den nye vejlov). I teksten står – så vidt jeg har kunnet se – for første gang mere præcist om gennemførelsen af høringen(erne):
“Vi forventer (det kræver forvaltningsloven/Henrik) at der vil være høring i denne sag, hvor alle vil blive orienteret skriftligt i 2012 og her har mulighed for at fremkomme med indsigelser.”
MEN det ville jo ikke være første gang, hvis der bliver ændret heri….

Vh
Henrik
P.S. Ang. rydning af vejene for sne og is: se hjemmesidenOg lovforslaget er vedtaget i folketinget

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Thu, December 23, 2010 14:55

Et kort brev herom fra trafikministeren vedlægges.

Glædelig jul!

Vh
HenrikSå er privatiseringen besluttet af kommunalbestyrelsen

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Tue, December 21, 2010 11:01

Hej,
Efter kommunalbestyrelsesmødet igår er beslutningen offentliggjort på www.ballerup.dk
Dvs man retter sig nu klart ind efter loven og formulerer det som, at man fastholder forslaget

Der er denne gang en liste med navnene på de berørte veje, så vi farveblinde bedre kan følge med, men ellers er der angiveligt ikke nyt mht. hvilke veje, der berøres, se evt. her.

Processen forekommer ikke helt klart beskrevet, men der skulle komme en annoncering af beslutningen, formentlig inden længe. Det fremhæves dog, at man IKKE skal komme med indsigelser i denne omgang (der står ikke noget om, at man ikke gøre det).

Der vil senere komme et høringsbrev med materiale til hver enkelt berørt grundejer, hvor denne anmodes om at komme med sine indsigelser og bemærkninger, som kommunen efterfølgende vil skulle forholde sig til i henhold til forvaltningsloven. Først derefter vil den endelige beslutning kunne træffes.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

Vh
Henrik

P.S. OG annoncen fra kommunen står allerede idag i BallerupBladet.
Annoncen må da så være afleveret inden kommunalbestyrelsesmødet, hvilket synes at illustrere indholdet i processen fra kommunens side ganske godt!Next »