Hej,
I henhold til Ballerupbladet idag har trafikministeriet bedt kommunen fremsende “det beslutningsgrundlag og det sagsmateriale, der ligger til grund for nedklassificeringen” af veje.

Det præciseres samtidig, at “en nedklassificering først og fremmest skal være begrundet i trafikale forhold, navnlig vejens betydning i kommunens samlede vejnet”.

Der er på Ballerupbladets hjemmeside flere læserbreve bl.a. om vejskatten, herunder fra Kjeld Guldbrandsen. De kan ses her.

vh
Henrik