Hej,
Resultatet af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af, hvilke veje der foreslås nedklassificeret, ligger nu på kommunens hjemmeside her.
Det er flyttet; her er nyt link.

De eneste af vejene i “det gamle Egebjerg” der ikke foreslås privatiseret blev (så vidt en farveblind kan tyde kortet):
Egebjergvej
Nordbuen
Syvendehusvej
samt naturligvis de veje, der allerede idag er private fællesveje.

Som det fremgår af kommunens hjemmeside påregnes i begyndelse af december iværksat en formel partshøring med en svarfrist på to måneder.
Derefter skal de indkomne bemærkninger, indvendinger, m.m. behandles – konkret og individuelt – inden den endelige beslutning kan træffes.
Hvis ministerens foreslåede skæringsdato for det varslede lovforslag – den 1. januar 2011 – holder, skulle en vedtagelse om privatisering ikke kunne få effekt før tidligst efter næste kommunalvalg.

Kommunen nævner fortsat de afsatte 14 mio til at bringe vejene i en forskriftsmæssig stand inden en overlevering. MEN der nævnes intet om fortovene! Det synes umiddelbart at forholde sig således, at ansvaret for f.eks. et brækket ben som følge af en snublen over en grov ujævnhed idag påhviler kommunen, men efter en privatisering grundejeren.
vh
Henrik