Hej,
Bemærk:
Email-funktionen har været ude af drift, så der kan være ældre indlæg af interesse, du ikke har fået en mail om.

Kommunalbestyrelsesmødet på mandag den 29. november holdes kl. 18:00 på Ballerup Bibliotek. Dagsordenen kan ses på kommunens hjemmeside fra idag, torsdag, kl. 16:00 og vil angiveligt omfatte en beslutning om vejprivatiseringen. Det vil i henhold til forvaltningsloven have en ordlyd i retning af, at man har til hensigt at omklassificere veje; selve beslutningen kan først træffes, når der har været gennemført en skriftlig høring af hver enkelt berørt grundejer, og der er foretaget en individuel vurdering og behandling af de fra de enkelte grundejere modtagne kommentarer og indvendinger.

Du kan overvære mødet på stedet eller følge med live om mandagen på Radio Ballerup FM 90.2/92.7 og lytte til debatter fra studiet i Skovlunde om tirsdagen. Du kan også høre mødet, når det passer dig ved at følge dette link til Radio Ballerups hjemmeside.
Vh
Henrik

P.S. Boligejere, der får eller har fået ‘foræret’ deres vej fra kommunen, kan kræve bom opsat i den ene ende. Det er trafikministeren citeret for i Politiken, se mere her.