Hej,
Et kig på Teknik og Miljøudvalgets dagsorden viser, at punktet om privatisering af vejene påny er på udvalgets dagsorden imorgen; se evt. meget mere herom her..

Kommunen har haft foretræde for folketingets trafikudvalg og er tilsyneladende sindet at “rette ind” efter lovforslaget og det konstateres, at kommunen formentlig først kan overdrage vejene i janauar 2015.

Der er således nu tale om en ny tidsplan og proces, som p.t. forekommer undertegnede noget uklar, men der synes at kunne blive tale om en offentliggørelse i lokalblade sidst i december i år.

Der omtales endvidere så vidt jeg kan se en høring af grundejerne om hvorvidt kommunen fortsat skal varetage vedligeholdelse og drift af vejene for vor regning.

Om den høring af hver enkelt berørt part, som forvaltningsloven kræver, anføres så vidt det ses at det ser ud til at kunne nås inden for den 4 års periode “fra den påtænkte beslutning til endelig beslutning skal høres”.

Dette er læst og skrevet i al hast; kompletteringer modtages gerne.

Vh
Henrik