Hej,
Referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde i tirsdags ligger nu her.

Efter referatet skulle bilagene til mødet, herunder en tidsplan for den videre proces, nu ligge på kommunens hjemmeside. Der har derfor været rettet henvendelse til kommunen, der oplyser at der er tale om en fejl i referatet.
Det oplystes endvidere, at sagen nu skal behandles således:
den 14. december i Økonomiudvalget, og
den 20. december i Kommunalbestyrelsen.

Derefter vil omklassificeringen blive gennemført efter de nye regler, herunder kundgjort i lokale blade og på kommunens hjemmeside, formentlig omkring nytår. En tidsplan for forløbet derefter skulle være tilgængelig efter den 20. december.

Vh
Henrik