Hej,
Ovenstående bilag er fundet på kommunens hjemmeside dateret den 13.1.2011 og med overskriften Offentliggørelse af påtænkt beslutning om nedlæggelse af offentlige veje i Ballerup Kommune som fremover skal være private fællesveje.
Sprogbrugen synes mere og mere afstemt med Forvaltningsloven (og den nye vejlov). I teksten står – så vidt jeg har kunnet se – for første gang mere præcist om gennemførelsen af høringen(erne):
“Vi forventer (det kræver forvaltningsloven/Henrik) at der vil være høring i denne sag, hvor alle vil blive orienteret skriftligt i 2012 og her har mulighed for at fremkomme med indsigelser.”
MEN det ville jo ikke være første gang, hvis der bliver ændret heri….

Vh
Henrik
P.S. Ang. rydning af vejene for sne og is: se hjemmesiden