Hej,
Det fremgår som formentlig bekendt af en kort men fremtrædende notits på BallerupBladets forside idag, at kommunen har gennemført en revurdering, og at resultatet er, at en privatisering af vejene ikke indebærer nogen stor besparelse.
Man undersøger i stedet en ny vejmodel, der kan give større lighed mellem private og offentlige veje.
Arbejdet ventes afsluttet “efter sommerferien”.

Det ligner det, Lyngby efter sigende er nået frem til, og som vel var i sigte efter politikermødet i Fælleshuset og Venstres udmelding.
/Henrik