Hej,
Af BallerupBladet d.d. fremgår, at der nu er en revideret støjplan i høring.

Af afsnittet Idékatalog og støjrapport fremgår følgende:
“Dette idékatalog til kommunens Støjhandlingsplan 2013-2018 omfatter en række
mulige tiltag for reduktion af vejstøjen i Ballerup Kommune. Støjkortlægningen i
2012 viste, at de 12 mest støjbelastede vejstrækninger fra idékataloget 2008
stadig var lige relevante, og at prioriteringsrækkefølgen fra 2008 stadig var
gyldig.”

Rapporten er ikke her gennemgået i detaljer, da det nye støjlag på Ring IV efter det oplyste har medført væsentlige forbedringer, hvorfor følgende fra rapporten vel ikke vedrører Egebjerg?
“Det ses desuden, at antallet af støjbelastede personer med over 70dB er forøget
med 161, hvilket skyldes trafikforøgelse på de største veje, deriblandt
Motorring 4 og Ring 4.”

Støjplanen kan i sin helhed ses her.

Vh
Henrik