Hej,

Kommunen har iværksat en høring om den nye trafiksikkerhedsplan. I
henhold til den foregående plan gik 5-6 grundejerforeninger i Egebjerg ind for at
etablere stilleveje (30-40 km/t) i området, men Aagesdal blokerede; af
Egebjergbladet i sommer synes sidstnævnte dog at kunne være under opblødning.

Syd gik i øvrigt efterfølgende enegang og ansøgte kommunen om at
blive forsøgsområde med baggrund i at planen dengang havde hele Egebjerg som
stillevejsområde på sigt.

På generalforsamlingen i aftes blev lovet, at høringen omtales her på bloggen, og den kan ses her. Alle kan komme med indlæg. Grundejerforeningen overvejer et hurtigt initiativ overfor Aagesdal med henblik på en samlet ageren.

På nævnte baggrund er jeg selv faldet over følgende i planen:

”Dialog med grundejerforeninger om at sænker hastighedsniveau
på egen vej for egne midler – der udarbejdes en pjece herom samt
idékatalog.”
Bem: vi kan nok nu se i vejviseren efter offentligt finansierede
trafikbegrænsninger.

”Udformning
af byrum og veje
har stor betydning for trafiksikkerheden. Det er vigtigt, at
veje og stier indrettes efter formål og trafikanttyper så trafiksikkerheden
bliver så stor som muligt. I den sammenhæng er det vigtigt, at trafiksikkerhed
tænkes på tværs af kommunens afdelinger, så der tages hensyn til
trafiksikkerhed i alle afdelinger, der har berøring med det trafikale rum.
Ballerup Kommune vil i indeværende planperiode arbejde med følgende tiltag:

  • Designmanual for byrum og veje
  • Trafiksikkerhedsrevision af lokalplaner og
    byggeprojekter ”

Bem:
her er vel næppe heller noget at hente??


kortet med Vejklassificering ser det for mig – farveblind – ud som om Nordbuen
er en primær trafikvej mellem ring IV og Pæremosevej, og derefter bliver en
sekundær trafikvej?? I givet fald for mig at se et rablende sted at skille… Men
det forklarer måske, hvorfor kommunen er begyndt at snerydde oftere på
Pæremosevej??

I
oversigten over Skriftlige henvendelser står Egebjerg forskellige steder, men
der synes ikke at være noget om ”de indre veje” i Syd (eller Aagesdal); hvorom
jeg heller ikke ser noget interessant på kortet med trafikmængder.

Vh
Henrik