Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

40 KM i Egebjerg

Trafiksikkerhed Posted on Sat, July 06, 2019 12:38

Så kommer det endeligt!

40 km. i Egebjerg!

Gå ind i
Google og søge på ”Vi sænker farten i Egebjerg”.,
hvis du vil se hvor der kommer 40 KM.

FormandenEgebjergbladet om hastigheden på vore veje

Trafiksikkerhed Posted on Tue, August 09, 2016 11:22

Hej,
Til eventuel orientering har jeg sendt følgende til Andre Westh, formanden for Egebjergklubben:


Hej André,
Da jeg var én af dem, der i min tid i Egebjerglund Syds bestyrelse arbejdede
for hastighedsbegrænsninger i området, vil jeg henlede din opmærksomhed på Syds
hjemmeside, hvor der på forsiden står ”40 km hastighedsbegrænsning i hele
Egebjerg?” efterfulgt af linket her http://www.egebjerglund-syd.dk/Bestyrelsen/40%20km%20zone/40%20km%20forside.htm

Du kan i linket se en del historik og resumeer af kommunens
holdninger og ageren, herunder at mængden af henvendelser tillægges vægt og at
vi var nået dertil, at vort område i planerne var udset til at blive
stillevejsområde. Der er nok nogle informationer, som vil kunne være til nytte
i et eventuelt videre arbejde.

Det fremgår også, at der var enighed blandt fem af de
berørte grundejerforeninger, medens ”én måske to”, som Hans Christensen
udtrykte det, var imod. Mon ikke de sidste to grundejerforeninger vil være med
i dag??

Held og lykke med projektet.
Vh
Henrik Jensen
PS Jeg lægger nok kopi af dette på Syd medlemsblog.”

Se eventuelt også indlæggende her på bloggen om Trafiksikkerhed.

Vh

HenrikFælles høringssvar fra Syd og Aagesdal

Trafiksikkerhed Posted on Fri, April 12, 2013 09:30

Hej,

Vi har nu sammen med Aagesdal indsendt en skriftlig reaktion på trafiksikkerhedsplanen, der vedlægges (klik på ikonet nedenfor).
Vh
HenrikEr der ingen kommentarer om behovet for f.eks. hastighedsbegrænsninger i området??

Trafiksikkerhed Posted on Sat, March 30, 2013 17:08

Hej,
Alle borgere kan som bekendt sende et høringssvar til kommunen, men Egebjerglund-Syd overvejer p.t. et eventuelt svar sammen med Aagesdal og vi modtager meget gerne input dertil.
Det bemærkes,at der i denne omgang næppe sker noget konkret; det synes efter planen at skulle afvente et regel-/vejledningssæt fra kommunen. Og der vil nok blive krævet medfinansiering fra beboernes/foreningens side.
Vh
Henrik
P.S. Driller bloggen, så end en email til ovennævnte emailadresse; så lægger jeg det på.Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 i høring

Trafiksikkerhed Posted on Fri, March 22, 2013 15:56

Hej,

Kommunen har iværksat en høring om den nye trafiksikkerhedsplan. I
henhold til den foregående plan gik 5-6 grundejerforeninger i Egebjerg ind for at
etablere stilleveje (30-40 km/t) i området, men Aagesdal blokerede; af
Egebjergbladet i sommer synes sidstnævnte dog at kunne være under opblødning.

Syd gik i øvrigt efterfølgende enegang og ansøgte kommunen om at
blive forsøgsområde med baggrund i at planen dengang havde hele Egebjerg som
stillevejsområde på sigt.

På generalforsamlingen i aftes blev lovet, at høringen omtales her på bloggen, og den kan ses her. Alle kan komme med indlæg. Grundejerforeningen overvejer et hurtigt initiativ overfor Aagesdal med henblik på en samlet ageren.

På nævnte baggrund er jeg selv faldet over følgende i planen:

”Dialog med grundejerforeninger om at sænker hastighedsniveau
på egen vej for egne midler – der udarbejdes en pjece herom samt
idékatalog.”
Bem: vi kan nok nu se i vejviseren efter offentligt finansierede
trafikbegrænsninger.

”Udformning
af byrum og veje
har stor betydning for trafiksikkerheden. Det er vigtigt, at
veje og stier indrettes efter formål og trafikanttyper så trafiksikkerheden
bliver så stor som muligt. I den sammenhæng er det vigtigt, at trafiksikkerhed
tænkes på tværs af kommunens afdelinger, så der tages hensyn til
trafiksikkerhed i alle afdelinger, der har berøring med det trafikale rum.
Ballerup Kommune vil i indeværende planperiode arbejde med følgende tiltag:

  • Designmanual for byrum og veje
  • Trafiksikkerhedsrevision af lokalplaner og
    byggeprojekter ”

Bem:
her er vel næppe heller noget at hente??


kortet med Vejklassificering ser det for mig – farveblind – ud som om Nordbuen
er en primær trafikvej mellem ring IV og Pæremosevej, og derefter bliver en
sekundær trafikvej?? I givet fald for mig at se et rablende sted at skille… Men
det forklarer måske, hvorfor kommunen er begyndt at snerydde oftere på
Pæremosevej??

I
oversigten over Skriftlige henvendelser står Egebjerg forskellige steder, men
der synes ikke at være noget om ”de indre veje” i Syd (eller Aagesdal); hvorom
jeg heller ikke ser noget interessant på kortet med trafikmængder.

Vh
Henrik