Vi er blevet bedt om at bekendtgøre vedlagte for vore medlemmer (det er tidligere bragt i Egebjergbladet).
Vh
Henrik

NB: vi har primo december fået oplyst, at en ny redaktør er fundet.