Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Diverse Posted on Fri, May 28, 2021 10:04

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19:30 i Fælleshuset, Agernhaven 8

Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts pga. corona-nedlukningen.
I stedet gennemfører vi årets generalforsamling her i juni.

Foreningen byder på en øl eller vand, men vi kan desværre stadig ikke gennemføre vores ellers traditionelle fælles spisning. Vi håber det bliver muligt igen til næste år.

Husk at der er krav om coronapas eller nylig test, samt mundbind mens man bevæger sig rundt
(ok at tage det af, mens man sidder ned).

Vi sørger for masser af håndsprit og afstand mellempladserne.
I er også velkommen til at fremsende fuldmagter eller skriftlige tilkendegivelser.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning – kom og hør hvad der er foregået i det forgangne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 (vedlagt).

4. Fastsættelse af kontingent og evt bidrag. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs.400 kr.      Kontingentopkrævning udsendes efter generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår en udskiftning af kost og saltspreder på snetraktoren indenfor en budgetramme på 35.000 kr.

Der foreligger endnu ikke konkrete tilbud, men da der normalt skal reageres hurtigt, ønsker vi mandat fra generalforsamlingen til at handle.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden eller et andet medlem af bestyrelsen ihænde senest d. 3. juni 2021.

6. Valg af formand – Jørn Ishøi er villig til genvalg.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Birger Lund er villig til genvalg
(bestyrelsen består i øvrigtaf følgende, som ikke er på valg i år: Niels Damgaard, Lisbeth Jensen og Gert Friis).

Valg af 2 suppleanter

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Bemærk: Tilmelding er ikke nødvendig.

Foreningens regnskab, vedtægter, referater, adresser og numre til bestyrelsen og andetkan ses på foreningens hjemmeside www.egebjerglund-syd.dk.

Se evt. også vores blog.

Kontakt til foreningen: post@egebjerglund-syd.dk eller telefon til Jørn Ishøi: 20 95 27 37

Yderligere materiale omkring generalforsamlingen og evt. forslag vil blive lagt på hjemmesiden under Generalforsamlingen 2020 efterhånden som vi modtager det.

Med venlig hilsen – og på gensyn

BestyrelsenKontingent for 2019

Diverse Posted on Wed, April 24, 2019 09:50

Tid til kontingent! smiley

Hej alle,

Foråret
er over os, og så er det jo ved at være tid
til indbetaling af årets kontingent. Derfor lige denne reminder.
Kontingentet er i år på 400 kr., som kan indbetales på vores bankkonto i
Nordea:

Reg.nr.
2279
kontonr.
8133
003 895

eller med MobilePay
til nr.
16450.

Betalingsfrist er 30/4. Husk at anføre ejendommens adresse som besked til modtager – ellers kan
jeg ikke umiddelbart se hvilken ejendom der betales for.

NB: En opkrævning i papirudgave er lagt i alle postkasser. Der skal selvfølgelig kun betales en gang, selv om man både har fået papir og mail.

mvh
Niels Damgaard (kasserer)2 P-pladser på egen grund

Diverse Posted on Mon, April 16, 2018 09:50

Lokalplanens regler om parkeringspladser på egen grund kan ses her
HenrikGeneralf. – beretning og referat.

Diverse Posted on Mon, April 16, 2018 08:24

Hej Alle
Formandens mundtlige
beretning på generalforsamlingen, var informativ og god. Tak for denne. Den
skriftlige, som udsendt efterfølgende, er informativ, men skal selvfølgelig
opfattes som oplæg til beretning og debat på generalforsamling.

Referat af debatten på
generalforsamling er derimod ikke helt fyldestgørende. Et væsentligt punkt som
jeg ikke finder korrekt refereret, var fra debatten omkring
hastighedsbegrænsning på vore veje.

Trafikken
på vores vej og herunder de mange parkerede biler blev rimeligt grundigt debatteret. Som
jeg opfattede debatten, var der en stor tilslutning til at få indført en form
for hastighedsbegrænsning. Om det skulle være skiltning, chikaner eller andet
form for hastighedsregulering, var der ikke enighed om.

Mht. de parkerede
biler var der nogen utilfredshed med deres placering på fortovet. Ofte er de placeret
på en sådan måde, at det ikke er muligt at passere med barnevogn og i grelle
tilfælde også personer.

Parkerede biler der er
korrekt placeret vil måske også være en form for hastigheds regulering.

Endeligt blev det
nævnt at der var flere der hade nedlagt deres “lovpligtige” parkering
på grunden. Formanden mente, at der er pligt til at etablere plads til min. to
biler på grunden.

Dette som supplement
til referatet af generalforsamling.

Mvh. S.Aa EegKontingent for 2018

Diverse Posted on Sat, April 14, 2018 00:57

Tid til kontingent! smiley

Hej alle,

Foråret er langt om længe ved at være over os, og så er det jo ved at være tid til indbetaling af årets kontingent. Derfor lige denne reminder. Kontingentet er i år på 400 kr., som kan indbetales på vores bankkonto i Nordea:

Reg.nr.
2279
kontonr.
8133
003 895

Som
noget nyt kan du også betale kontingent via MobilePay
til nr.
16450.

Husk at anføre ejendommens adresse som besked til modtager – ellers kan
jeg ikke umiddelbart se hvilken ejendom der betales for.

NB: En opkrævning i papirudgave er på vej rundt i postkasserne. Det er desværre langt fra alle, vi kan kan nå per e-mail.

mvh
Niels Damgaard (kasserer)Formandens beretning

Diverse Posted on Fri, March 30, 2018 13:23

Hej,

Den første sætning i formandens beretning på GF 2018 lyder “Største projekt i året har nok været det største projekt Nogen Sinde”.

Intet kunne være mere forkert end “Nogen Sinde“!
Foreningens første år bød på store el, vand og vejprojekter i området, jf. foreningens formål som angivet i lovene fra 1971. Foreningen blev startet på baggrund af disse infrastrukturprojekter, men der har været meget andet, også vedrørende hele Egebjerg (f.eks. starten på Egebjergbladet).

Formandens beretningen burde være bare lidt tættere på sandheden (hvilket det også kniber med på andre punkter).

Vh

HenrikGeneralforsamlingen

Diverse Posted on Tue, March 06, 2018 15:57

Hej,

Da jeg er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil jeg gerne hermed henlede opmærksomheden på det foreliggende forslag fra Kjeld Guldbrandsen, der ligger på hjemmesiden under den forestående generalforsamling http://www.egebjerglund-syd.dk/Generalforsamlingen/Forside.htm

Jeg erindrer fra tidligere generalforsamlinger bl.a. udsagn om, at referater med et indhold som det foreslåede, der hurtigt kunne komme til medlemmernes kundskab via hjemmesiden, fandtes væsentligt for et positivt og aktivt medlemsengagement.

GOD GENERALFORSAMLING!

Mvh
HenrikMaling på vejene – ifm den kommende nye vejbelysning.

Diverse Posted on Fri, August 11, 2017 09:39

Der er netop blevet malet på vores veje her i området med rød maling. Det er for at synliggøre, hvor de nye lysmaster skal placeres. Alle de gamle træpæle skal fjernes og erstattes af nye i ‘stål’. Som det måske kan ses af malingens placering , så bliver der en lang række nye placeringer af masterne. Årsagen til de nye placeringer er, at man fokuserer på, at der skal være ca 30 m fra mast til mast og dermed lyskilden.Det vil give en mere ensartet belysning. Det gjorde man ikke ‘i gamle dage’.

Få evt mere oplysning om den nye vejbelysning på kommunens hjemmeside:

https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/vejbelysningNext »