Hej,
Det færdige og underskrevne referat ligger nu på hjemmesiden og har derefter “beviskraft i enhver henseende”, som det nu engang er udtrykt i vedtægterne.
Disse er samtidig ajourført med de to på generalforsamlingen vedtagne ændringer.
Vh
Henrik