Hej,
Til eventuel orientering har jeg sendt følgende til Andre Westh, formanden for Egebjergklubben:


Hej André,
Da jeg var én af dem, der i min tid i Egebjerglund Syds bestyrelse arbejdede
for hastighedsbegrænsninger i området, vil jeg henlede din opmærksomhed på Syds
hjemmeside, hvor der på forsiden står ”40 km hastighedsbegrænsning i hele
Egebjerg?” efterfulgt af linket her http://www.egebjerglund-syd.dk/Bestyrelsen/40%20km%20zone/40%20km%20forside.htm

Du kan i linket se en del historik og resumeer af kommunens
holdninger og ageren, herunder at mængden af henvendelser tillægges vægt og at
vi var nået dertil, at vort område i planerne var udset til at blive
stillevejsområde. Der er nok nogle informationer, som vil kunne være til nytte
i et eventuelt videre arbejde.

Det fremgår også, at der var enighed blandt fem af de
berørte grundejerforeninger, medens ”én måske to”, som Hans Christensen
udtrykte det, var imod. Mon ikke de sidste to grundejerforeninger vil være med
i dag??

Held og lykke med projektet.
Vh
Henrik Jensen
PS Jeg lægger nok kopi af dette på Syd medlemsblog.”

Se eventuelt også indlæggende her på bloggen om Trafiksikkerhed.

Vh

Henrik