Hej,

Jeg deltog i mødet i torsdags om 40 km/t i hele det gamle Egebjergområde. Deltagerne er mest ikke-medlemmer af diverse bestyrelser i området, så det er nærmest at betragte som et græsrodsarbejde i samarbejde med kommunen, og Helle Tiedemann deltog i mødet.

Der er nedsat en lille redaktionsgruppe, som i samarbejde med kommunen formentlig vil fremkomme med forslag til en løsning for hele området, som eventuelt til sin tid vil blive lagt frem på beboermøder, evt. i mindre geografiske områder som f.eks. vedlagte.

Undertegnede deltager itv. ikke i arbejdet, så dette er en éngangsappetitvækker.
smiley
Vh
Henrik