Hej Henrik

Der ligger nu en, endnu ikke underskrevet, udgave af referatet fra generalforsamlingen.

Vi arbejder på at få dette bragt i orden snarest.

Vi beklager forsinkelsen.

/Dennis