Der er netop blevet malet på vores veje her i området med rød maling. Det er for at synliggøre, hvor de nye lysmaster skal placeres. Alle de gamle træpæle skal fjernes og erstattes af nye i ‘stål’. Som det måske kan ses af malingens placering , så bliver der en lang række nye placeringer af masterne. Årsagen til de nye placeringer er, at man fokuserer på, at der skal være ca 30 m fra mast til mast og dermed lyskilden.Det vil give en mere ensartet belysning. Det gjorde man ikke ‘i gamle dage’.

Få evt mere oplysning om den nye vejbelysning på kommunens hjemmeside:

https://ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/vejbelysning