Hej,

Da jeg er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil jeg gerne hermed henlede opmærksomheden på det foreliggende forslag fra Kjeld Guldbrandsen, der ligger på hjemmesiden under den forestående generalforsamling http://www.egebjerglund-syd.dk/Generalforsamlingen/Forside.htm

Jeg erindrer fra tidligere generalforsamlinger bl.a. udsagn om, at referater med et indhold som det foreslåede, der hurtigt kunne komme til medlemmernes kundskab via hjemmesiden, fandtes væsentligt for et positivt og aktivt medlemsengagement.

GOD GENERALFORSAMLING!

Mvh
Henrik