Hej,

Den første sætning i formandens beretning på GF 2018 lyder “Største projekt i året har nok været det største projekt Nogen Sinde”.

Intet kunne være mere forkert end “Nogen Sinde“!
Foreningens første år bød på store el, vand og vejprojekter i området, jf. foreningens formål som angivet i lovene fra 1971. Foreningen blev startet på baggrund af disse infrastrukturprojekter, men der har været meget andet, også vedrørende hele Egebjerg (f.eks. starten på Egebjergbladet).

Formandens beretningen burde være bare lidt tættere på sandheden (hvilket det også kniber med på andre punkter).

Vh

Henrik