Hermed et indlæg fra Snogholmvej nr. 6.

Det er med stor tilfredshed at støjgener fra Ring4 nu bliver gjort til genstand for en høringsrunde. Da vi for ca. 15 år siden overvejede at købe huset, var vi rundt i kvarteret for at orientere os om støjniveauet, dels ved selv at lytte os frem, dels ved at tale med beboere i området. Vi vurderede på daværende tidspunkt, at støjen var på et absolut acceptabelt niveau, og vi valgte at købe.

Nu, 15 år senere, må vi konstatere at forholdende har ændret sig markant. Godt nok ligger vi ikke i første række, men vi er ikke i tvivl om at trafikintensiteten har taget mærkbart til. Dels er der en klar stigning i trafikmængden, dels kan man høre, at der ofte bliver gået “pænt til vaflerne”. De 70 km/t bliver langt fra overholdt.

Til at forværre tingendes tilstand yderlige, skal lægges det forhold, at der med tiden er fjernet rigtig mange af de høje træer ud mod Ringvejen. Det er helt tydeligt at det har bidraget væsentligt til et forhøjet støjniveau i kvarteret.

I håb om en forbedring af forholdende

Holger Sørensen og Margrete Rud Rasmussen