Til Ballerup kommune, høringssvar på udkast til støjhandlingsplan.

Kommunen har sendt sin støjhandlingsplan til høring. Den omfatter også statsvejene i kommunen, herunder Ring IV, som undertegnede, Tina Vesthede og Jan N. Henriksen fra Pæremosevej 23 i Egebjerg, har været genbo til siden 1994. Pæremosevej 23 er beliggende 80 meter fra Ring 4 uden bevoksningen mel­lem grunden og vejen.

Støjgenerne er tiltaget hvert år, hvor undertegnet har boet på Pæremose­vej 23. Støjen er tiltaget fra næsten ingenting i 1994 til lidt af en støjbelastning i dag. Støjen stammer ikke fra bilernes motor, men fra bilernes dæk, hvilket øges i vådt vejr.

Ved indhentede oplysninger fra Amtsgården, Rene Langhoff (RL), lokal 26 85, i 1997 om belægningen på Ring 4 fra Åvej til Frederikssundvej blev det oplyst, at belægningen er en ABS 16 (Asfalt Beton med nedtrykkede Skærver 16 mm) pålagt i 1990 og på­regnet levetid på 17 år. I følge RL er det “ den mest larmende vejbelægning” og “ nok ikke en vejbelægning, som man ville have valgt i dag”. Når man kikker på vejbelægningen i dag består den kun af skærver i overfladen, asfalten er slidt helt væk og betonen lig­ger under skæverne og søger for at de ikke skrider. Det skal bemærkes at vejstrækningen Ring IV fra Hillerød motor­vejen til Åvej fik skiftet vejbelægningen i 96. En helt anden type asfalt, mere mørk og blød, der giver væsentligt mindre larm inde i bilen.

Amtet havde først og senere Vejdirektoratet i deres projektplan påregnet en udskiftning senest i 2008. Dette har jeg løbende fået bekræftet – end til sidste år da jeg rykket for, hvornår de nu gik i gang. Så var svaret at midlerne var blevet beskåret og det politik var bestemt at i værdsat denne støjmiljøundersøgelse. (suk).

Det er meget godt med en undersøgelse, men i vores tilfælde trækker man bare plagen i lang drag. Vi ville have været bedst tjent med den opredelige plan om udskiftning af vejbelægningen i 2008, når den er så nedslidt. Vi kan jo så håbe på en belægning med den mest støjreducerende effekt, som kan opdrives og at midlerne nu findes.

Denne henvendelse drejer sig kun om at få asfalten på Ring IV, ikke om støjskræmme, da der er flere paramenter og løsninger som skal undersøges. Men noget så simpelt som at komme asfalt på en vej, hvor asfalten har været slidt totalt væk i flere år, så bilerne kun køre på beton og skræver.

Med denne henvendelse håber jeg at kommunen vil giver sin anbefaling med til Vejdirektoratet om højt prioritering af nyt asfalt på Ring IV.

Mvh Tina Vesthede og Jan N. Henriksen