Nedenstående er fremsendt som høringssvar til kommunen:

Til Ballerup kommune

Høringssvar til støjhandlingsplan – Ring IV.

Støjen fra Ring IV er steget gennem alle årene og vi har ikke længere megen glæde af vores have og terrasse. Vi har forsøgt at skærme terrassen med glas, men det hjælper ikke meget. Vi tror støjen er stærkere end støjkortene viser, da trafiktallene er 4 år gamle, belægningen meget støjende og hastigheden meget højere end 70 km/t. Det betyder jo at vi stilles ringere end andre områder i kommunen, når der alene prioriteres ud fra støjkortene.

I idekataloget til støjhandlingsplanen er vist støjbelastningstal (SBT) for 11 områder langs de kommunale veje og vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere. Der er også vist SBT for 2 områder langs Ring IV syd for Frederikssundsvej, selvom den er en statsvej. Kan vi ikke få oplyst SBT for vores område langs Ring IV, altså Egebjergområdet? Og kunne vi ikke for alle 3 områder langs Ring IV få vist hvad det koster at sænke støjen for det respektive antal beboere? Vi ved godt at vejdirektoratet allerede i år vil gå i gang med at undersøge støjen i vores område, men vi ved jo ikke hvor længe det varer og hvad resultatet bliver. Ud fra antallet af berørte boliger kunne vores område godt se ud til at kunne komme med på kommunens prioriteringsliste, hvis vejdirektoratet ikke gør noget eller gør nok. Selvom vi bor ved en statsvej er vi jo også borgere i kommunen.

På borgermødet lød det som om kommunen ikke blot passivt ville følge op på hvad vejdirektoratet ville gøre langs statsvejene, men måske også aktivt ville bidrage til eller supplere de statslige foranstaltninger. Var det også en mulighed for Egebjergområdet?

Med venlig hilsen

Jette Westh

Pæremosevej 19

2750 Ballerup