Hej Alle
Formandens mundtlige
beretning på generalforsamlingen, var informativ og god. Tak for denne. Den
skriftlige, som udsendt efterfølgende, er informativ, men skal selvfølgelig
opfattes som oplæg til beretning og debat på generalforsamling.

Referat af debatten på
generalforsamling er derimod ikke helt fyldestgørende. Et væsentligt punkt som
jeg ikke finder korrekt refereret, var fra debatten omkring
hastighedsbegrænsning på vore veje.

Trafikken
på vores vej og herunder de mange parkerede biler blev rimeligt grundigt debatteret. Som
jeg opfattede debatten, var der en stor tilslutning til at få indført en form
for hastighedsbegrænsning. Om det skulle være skiltning, chikaner eller andet
form for hastighedsregulering, var der ikke enighed om.

Mht. de parkerede
biler var der nogen utilfredshed med deres placering på fortovet. Ofte er de placeret
på en sådan måde, at det ikke er muligt at passere med barnevogn og i grelle
tilfælde også personer.

Parkerede biler der er
korrekt placeret vil måske også være en form for hastigheds regulering.

Endeligt blev det
nævnt at der var flere der hade nedlagt deres “lovpligtige” parkering
på grunden. Formanden mente, at der er pligt til at etablere plads til min. to
biler på grunden.

Dette som supplement
til referatet af generalforsamling.

Mvh. S.Aa Eeg