Vi bor på Torsagervej nr. 4, niveaumæssigt ret dybt i forhold til Ring IV, så her skulle man da ikke tro, at vi kunne høre noget fra ringvejen. Sådan hænger det nu ikke sammen, vi er rigtig meget generet af støj fra ringvejen, i perioder skulle man tro, at alle bilerne kørte på vores græsplæne.

På det meste af ringvejen fra Falck-krydset til Hillerødmotorvejen er der opsat støjmure, det håber vi sandelig også, at der kommer ud for Egebjerglund Syd.

Med venlig hilsen

Bjarne og Yvonne Wisler-Poulsen

Torsagervej 4

2750 Ballerup