Udover, at vi naturligvis er enige med de af vore nærboere, der har beskrevet de daglige gener med den kraftige støj fra ringvejen (vi kan måske supplere med, at det er helt umuligt at tale sammen i baghaven, når vi står et par meter fra hinanden i myldretiden) er det et andet problem, som man måske først opdager, når man skal søælge huset.

Pæremosevej 5 kan være et aktuelt eksempel. Ejendommen blev vurderet til 2.800.000 i 2007 og sat til salg for 2.950.000 i efteråret 2007. Det er stadig til salg, der er skiftet ejendomsmægler og prisen er sat ned i flere omgange, senest i februar i år, og prisen er nu sat til 2.250.000, altså en nedsættelse på godt 30%.

Til sammenligning skal det nævnes, at da vi for et par år siden klagede over ejendomsvurderinegen med henvisningen til støjen fra ringvejen, fik vi et miljøfradrag på 25.000. Ikke begrundet med den aktuelle støj, men fordi man først i denne anledning fik øje på, at den daværende ejer i 60’erne havde tilkøbt noget jord, som kom i klemme mellem den ny ringvej og denne ejendom, hvorved vores ejendom fik facade op mod ringvejen. Der er altså ikke foretaget en aktuel vurdering af den forringede handelsværdi, som formentlig kun vil blive endnu mindre i takt med den stigende opmærksomhed mod miljøgener i form at støj og møg.

Så det er nok også en fælles sag, vi må søge at løfte.

Kirsten og Thomas Seeberg

Pæremosevej 9