Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Overtagelse af boligvejene

PRIVATISERING AF VEJE Posted on Mon, August 16, 2010 16:28

Det er i mine øjne en uhørt forskelsbehandling af kommunens borgere, at kommunen efter i mange år at have opkrævet høje og stadigt stigende grundskatter vil overføre vedligeholdelsesudgifterne for nogle af boligvejene til de derboende grundejere, uden at dette hører sammen med en reduktion af de kommunale grundskatter.

Jeg ville være meget betænkelig ved at lade kommunen stå for vedligeholdelsen af vejene og senere opkræve udgiften hos grundejerne, da dette ville være en for let adgang til at tage overpris. Grundejerforeningerne bør i fællesskab etablere en lille gruppe af sagkyndige, som kunne administrere området, i mine øjne helst entrere med et privat selskab om løsning af opgaven, men ellers granske kommunens pris.

Den overfladebehandling, som kommunen gav vore veje for 4-5 år siden er af dårlig kvalitet, og ikke mindst opretningen af fortovene var meget mangelfuld. Grundejerforeningen må derfor fastholde overfor kommunen, at dette bør bringes i orden.

Aksel Jørgensen, Rydtoften 35Høringssvar

Ring IV støjen Posted on Thu, April 02, 2009 17:13

Vi har dd. skrevet således til kommunen:

Ballerup Kommune

Miljø & Teknik

Rådhuset

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Vi har ejet Pæremosevej 9 siden september 1972 og flyttede ind i det nybyggede hus april 1974. Dengang var der nogen støj fra Ring 4 i myldretiden, men vi benyttede da den sydvendte terasse, når vi havde lyst og uden uoverkommelig støjplage.

Siden er støjen vokset nærmest år for år med et spring, da man lagde den nye belægning på i slutningen af 80’erne. I konsekvens heraf nedlagde vi i 1995 den sydvendte terasse og opførte en havestue i stedet. I myldretiden må vi omhyggeligt holde døre og vinduer lukket i denne havestue, hvis vi vil tale sammen med almindelig stemmestyrke, uanset om der er hedebølge eller ej. Det er endda meget træls.

Dertil kommer, at vores ejendom falder i værdi, og meget mere end det lille miljøfradrag på 25.000 vi har fået bevillliget ved den seneste ejendomsvurdering, hvor man konstaterede, at vi rent faktisk havde fået facade mod Ring 4 ved et tilkøb i begyndelsen af 60’erne!

Faktisk er vort næsten nabo hus på Pæremosevej 5 netop blevet solgt til mere end 700.000 kr. under vurderingen på 2.950.000 fra 2007 efter at have været til salg i næsten halvandet år.

Så, kære kommune, gør noget. Eventuelt ved at indgå en aftale om partnerskab med Vejdirektoratet.

Med venlig hilsen

Kirsten og Thomas Seeberg

Pæremosevej 9

2750o BallerupStøjen har sin pris

Ring IV støjen Posted on Sat, March 07, 2009 11:45

Udover, at vi naturligvis er enige med de af vore nærboere, der har beskrevet de daglige gener med den kraftige støj fra ringvejen (vi kan måske supplere med, at det er helt umuligt at tale sammen i baghaven, når vi står et par meter fra hinanden i myldretiden) er det et andet problem, som man måske først opdager, når man skal søælge huset.

Pæremosevej 5 kan være et aktuelt eksempel. Ejendommen blev vurderet til 2.800.000 i 2007 og sat til salg for 2.950.000 i efteråret 2007. Det er stadig til salg, der er skiftet ejendomsmægler og prisen er sat ned i flere omgange, senest i februar i år, og prisen er nu sat til 2.250.000, altså en nedsættelse på godt 30%.

Til sammenligning skal det nævnes, at da vi for et par år siden klagede over ejendomsvurderinegen med henvisningen til støjen fra ringvejen, fik vi et miljøfradrag på 25.000. Ikke begrundet med den aktuelle støj, men fordi man først i denne anledning fik øje på, at den daværende ejer i 60’erne havde tilkøbt noget jord, som kom i klemme mellem den ny ringvej og denne ejendom, hvorved vores ejendom fik facade op mod ringvejen. Der er altså ikke foretaget en aktuel vurdering af den forringede handelsværdi, som formentlig kun vil blive endnu mindre i takt med den stigende opmærksomhed mod miljøgener i form at støj og møg.

Så det er nok også en fælles sag, vi må søge at løfte.

Kirsten og Thomas Seeberg

Pæremosevej 9Blot en test

Diverse Posted on Thu, March 05, 2009 17:48

indtil videre; mere følger.