Vejdirektoratet oplyser at støjkortene for Ring IV er beregnet udfra en normalt støjende belægning, ikke den faktiske – meget støjende – belægning. Det betyder at kortene undervurderer vores støj fra Ring IV med mindst 2 dB. Først når belægningen en gang bliver skiftet kommer vi ned på – eller forhåbentlig under – kortenes støjangivelser.