Vi har dd. skrevet således til kommunen:

Ballerup Kommune

Miljø & Teknik

Rådhuset

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Vi har ejet Pæremosevej 9 siden september 1972 og flyttede ind i det nybyggede hus april 1974. Dengang var der nogen støj fra Ring 4 i myldretiden, men vi benyttede da den sydvendte terasse, når vi havde lyst og uden uoverkommelig støjplage.

Siden er støjen vokset nærmest år for år med et spring, da man lagde den nye belægning på i slutningen af 80’erne. I konsekvens heraf nedlagde vi i 1995 den sydvendte terasse og opførte en havestue i stedet. I myldretiden må vi omhyggeligt holde døre og vinduer lukket i denne havestue, hvis vi vil tale sammen med almindelig stemmestyrke, uanset om der er hedebølge eller ej. Det er endda meget træls.

Dertil kommer, at vores ejendom falder i værdi, og meget mere end det lille miljøfradrag på 25.000 vi har fået bevillliget ved den seneste ejendomsvurdering, hvor man konstaterede, at vi rent faktisk havde fået facade mod Ring 4 ved et tilkøb i begyndelsen af 60’erne!

Faktisk er vort næsten nabo hus på Pæremosevej 5 netop blevet solgt til mere end 700.000 kr. under vurderingen på 2.950.000 fra 2007 efter at have været til salg i næsten halvandet år.

Så, kære kommune, gør noget. Eventuelt ved at indgå en aftale om partnerskab med Vejdirektoratet.

Med venlig hilsen

Kirsten og Thomas Seeberg

Pæremosevej 9

2750o Ballerup