30 August 2009

Jeg er klar over, at der har vaeret hoering, og at emnet maaske er uddebateret, men oensker at tilfoeje, at jeg fuldtud tilslutter mig de kommentarer, der findes paa blogsiden, om gener ved stoejen fra Ring IV. Jeg gaar helt tilbage til min barndom i Egebjergomraadet, og husker klart dengang, Ring IV blev grundlagt, og man kun kunne se sten, der hvor vejen skulle ligge. Familien har haft grund, sommerhus, og et af de foerste parcelhuse i omraadet, og stoejniveauet har vaeret kraftigt tiltagende i alle de aar, vi har boet i Egebjerg, og har nu naaet et uacceptabelt niveau.

Som andre har beskrevet, undgaar man at gaa udenfor i myldretidstimerne, og man bemaerker selvfoelgelig stoejen mere i sommerperioden, hvor man opholder sig mere udendoers. Jeg har ogsaa selv faaet faeldet traer i loebet af de sidste aar, da disse var blevet for hoeje p.g.a. alder, og som ogsaa naevnt har dette bidraget til, at de naturlige stoeddaempere forsvinder, men man kan jo naeppe vente 20 aar paa, at nye traer er groet til.

Det er svaert at forstaa, at der findes Stoejdaempere baade paa Herlev og Bagsvaerd omraaderne for Ring IV, samt paa et stykke af Ring IV i Ballerup, men at Egebjergomraadet er blevet valgt fra.

Jeg haaber, at de mange kommentarer vil blive overvejet, og at et stoejdaempervaern vil blive etableret hurtigst muligt.

Alice Olsen, Snogholmvej 4