Blog Image

Medlemsinfo og -debat

Vil du have skriveadgang?? Så skriv til post@egebjerglund-syd.dk.

Bloggen blev oprettet til handlingsplanen for trafikstøj.
Nu bruges den til mere; det nyeste er om snemaskinen, trafikken i området samt advarsler om indbrud, etc.

Generalforsamlingen

Sneordningen Posted on Wed, March 19, 2014 19:54

Jeg er også enig i Ingrid og Finns kommentarer om indkomne forslag til Generalforsamlingen. Jeg vil til enhver tid støtte medlemmernes ret til at komme med forslag, men på et eller andet tidspunkt kan vi vist alle blive enige om, at der er et stort flertal, som er tilfredse med sneordningen og med bestyrelsens håndtering af denne. Vi taler om et par hundrede kroner for at blive ved med at have et godt system, ikke tusinder af kroner, og der er ikke mange grundejerforeninger, der har så lavt et årligt kontingent som vores.

Jeg takker for den grundige gennemgang af evt. udgifter af bestyrelsen, og håber ikke, at det bliver nødvendigt konstant at skulle fremvise den slags regnskaber i fremtiden.

Vi ses i morgen!

Alice Olsen,
Snogholmvej 4Ring IV Stoejen

Ring IV støjen Posted on Sun, August 30, 2009 14:41

30 August 2009

Jeg er klar over, at der har vaeret hoering, og at emnet maaske er uddebateret, men oensker at tilfoeje, at jeg fuldtud tilslutter mig de kommentarer, der findes paa blogsiden, om gener ved stoejen fra Ring IV. Jeg gaar helt tilbage til min barndom i Egebjergomraadet, og husker klart dengang, Ring IV blev grundlagt, og man kun kunne se sten, der hvor vejen skulle ligge. Familien har haft grund, sommerhus, og et af de foerste parcelhuse i omraadet, og stoejniveauet har vaeret kraftigt tiltagende i alle de aar, vi har boet i Egebjerg, og har nu naaet et uacceptabelt niveau.

Som andre har beskrevet, undgaar man at gaa udenfor i myldretidstimerne, og man bemaerker selvfoelgelig stoejen mere i sommerperioden, hvor man opholder sig mere udendoers. Jeg har ogsaa selv faaet faeldet traer i loebet af de sidste aar, da disse var blevet for hoeje p.g.a. alder, og som ogsaa naevnt har dette bidraget til, at de naturlige stoeddaempere forsvinder, men man kan jo naeppe vente 20 aar paa, at nye traer er groet til.

Det er svaert at forstaa, at der findes Stoejdaempere baade paa Herlev og Bagsvaerd omraaderne for Ring IV, samt paa et stykke af Ring IV i Ballerup, men at Egebjergomraadet er blevet valgt fra.

Jeg haaber, at de mange kommentarer vil blive overvejet, og at et stoejdaempervaern vil blive etableret hurtigst muligt.

Alice Olsen, Snogholmvej 4Høringssvar til kommunen

Ring IV støjen Posted on Sat, March 28, 2009 17:42

Vi har sendt følgende høringssvar til kommunen:

Ballerup Kommune

Miljø & Teknik

Rådhuset

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Min familie og jeg har nu boet på Pæremosevej 15 siden 1965 og vi har således oplevet den stigning der har været i trafikmængden på Ring IV. Selvfølgelig har man kunnet forvente en stigning på alle disse år, men stigningen på Ringen har været af en sådan voldsomhed, specielt hvad angår den tunge trafik der øjensynlig søger ad denne rute videre ud af motorvejsnettet.

Trafikken er så intensiv at indtrykket af et ophold på vores terrasse, der jo på denne side af Pæremosevej naurligt vender mod syd, er steget fra at være anstrengende til at være direkte ubehageligt. Vejret skal være endog ualmindelig godt med varme og høj sol, førend man synes det er til at holde ud. På hverdage kan man selvfølgelig starte den elektriske motorklipper, så er det ligesom man deltager i “festen”, men man kan jo ikke slå græs hele dagen og sletikke lørdag ogsøndag.

På de viste kort over støjbelastningen ses det tydeligt at begyndelsen af Snogholmsvej og Pæremosevej på den sydlige side er meget svært belastet ud over de fastlagte grænser. Disse grænser hviler på målinger foretaget efter nogle fælles gennemsnitsberegninger, hvor man forudsætter en “normal belægning” samt en beregnet gennemsnitstrafik. Det er min overbevisning at man næppe kan kalde den p.t. værende belægning for “normal” ligesom jeg mener man måske kan sætte er spørgsmål ved trafikkens gennemsnitsværdi. Det er med meget stor sandsynlighed, at en eksakt måling vil forøge det dybrøde og orange felt på “støjkortet” betydeligt længere op langs ihvertfald den sydvendte del af Pæremosevej

På borgermødet fik vi tydeliggjort, ved lydeksempler udarbejdet af “Delta”, forskellen på lydniveauet på motorvejsstøj og når der var anvendt lydabsorberende asfaltbelægning, og specielt

når der var opsat støjskærme. Det var en betragtelig nedsættelse, der var tale om.

Som borgere i Ballerup kommune skal vi hermed anmode kommunen om støtte, anbefaling, og opfølgning ved at opfordre til vejdirektoratet om snarest muligt at foretage eksakte målinger af støjniveauet eller, da dette niveau formodentlig ikke adskiller sig væsentligt fra niveauet på strækningen fra Hillerødmotorvejen og til kommunegrænsen Furesø/Herlev, at fortsatte det allerede påbegyndte arbejde med opsætning af støjskærme.

Med venlig hilsen

Lilian og Knud NutzhornStøj fra Ringen

Ring IV støjen Posted on Sun, March 15, 2009 18:04

Nu må jeg også give mit pip med i koret af
kommentatorer, selvom jeg ved gennemlæsning af de hidtil indkomne indlæg er sagt
næsten det hele. For alle os der bor på den “forkerte” side af Pæremosevej og
givetvis for mange andre i foreningens område er Ring IV blevet et stadig større
og større problem på grund af den stadig stigende trafik. Som det så rigtigt er
fremhævet er opholdet på den sydvendte terrasse ikke den afslappende oplevelse
det har været tidligere, og der er jo intet der tyder på at trafikstøjen bliver
mindre snarere tværtimod. Der har jo tidligere været røster fremme om en
udvidelse af Ringen med ihvertfald et yderligere spor.

Jeg kan kun opfordre så mange som muligt at møde op
til borgermødet. Det kunne jo være at Henrik, der har bygget en meget fin side
op til denne debat, ville understrege tidspunktet ?

Mange hilsener

Knud Nutzhorn

Pæremosevej 15