Det er i mine øjne en uhørt forskelsbehandling af kommunens borgere, at kommunen efter i mange år at have opkrævet høje og stadigt stigende grundskatter vil overføre vedligeholdelsesudgifterne for nogle af boligvejene til de derboende grundejere, uden at dette hører sammen med en reduktion af de kommunale grundskatter.

Jeg ville være meget betænkelig ved at lade kommunen stå for vedligeholdelsen af vejene og senere opkræve udgiften hos grundejerne, da dette ville være en for let adgang til at tage overpris. Grundejerforeningerne bør i fællesskab etablere en lille gruppe af sagkyndige, som kunne administrere området, i mine øjne helst entrere med et privat selskab om løsning af opgaven, men ellers granske kommunens pris.

Den overfladebehandling, som kommunen gav vore veje for 4-5 år siden er af dårlig kvalitet, og ikke mindst opretningen af fortovene var meget mangelfuld. Grundejerforeningen må derfor fastholde overfor kommunen, at dette bør bringes i orden.

Aksel Jørgensen, Rydtoften 35