Hej
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. september drøftet principper for klassificering af vejene “som udgangspunkt for fremlæggelse for grundejerforeninger og borgere”.

Selv om det var et åbent møde, har der næppe været mange tilhørere, da det blev afholdt i Shanghai. Et uddrag af referatet på kommunens hjemmeside vedlægges.

I det citerede er det måske værd at bemærke sig, at der står som udgangspunkt etc. hvilket burde indebære bevægelsesmuligheder. Det bemærkes tillige, at boligforeningerne ikke er omtalt, jf. at de er inviteret til mødet den 15.9.
Mvh
Henrik