Hej,
Ovenstående står på forsiden af BallerupBladet idag, hvori der også er en del artikler og læserbreve.
Bladet kan ses på nettet her

De læserbreve m.v., der ikke er plads til i bladet kan ses her.

Dér kan du i øvrigt læse et indlæg af borgmesteren om den videre proces, der efter min vurdering er i overensstemmelse med forvaltningsloves krav om partshøring. F.eks. vil den enkelte grundejer være part og dermed skulle høres individuelt.

Hvad der ikke er behandlet deri – eller andetsteds jeg har set – er spørgsmålet om hvilket vejstykke den enkelte vil få ansvaret for. Idag har de offentlige veje såkaldte vejlitra, hvilket private veje ikke kan have; så skal der matrikulering til. Hvis jeg f.eks. skal være ansvarlig, må jeg have krav på en præcis afgrænsning af, hvad jeg er ansvarlig for.

Vh
Henrik