Hej,
I Egebjergbladets januarnummer bringes bl.a. nedenstående to artikler vedrørende Syd.
De lægges forlods her specielt med sigte på den nye nabohjælp-ordning baseret på internet og sms og som forekommer bestyrelsen meget lovende og er taget i brug af flere af os.
Det er bl.a. Det kriminalpræventive Råd, der står bag, og sikkerheden synes derfor ret høj.
Vh
Henrik