Vedlagte er modtaget fra André Westh.

Hastighedsbegrænsning som det her foreslåede har været drøftet/foreslået i mange år, så det foreløbige resultat forekommer undertegnede meget positivt.

Planen er udarbejdet i samarbejde med kommunen og

på dagsorden i Teknik- og Miljøudvalget d. 30 Maj 2017.

Vh

Henrik